Arbetsgivare

För att minska kostnaderna och främja en sund arbetsplats är det viktigt att arbetsgivare arbetar aktivt med att förebygga och hantera alkohol- och drogproblem bland sina anställda genom att erbjuda stöd, rehabilitering och förebyggande program. Detta kan hjälpa till att minska de negativa effekterna av beroendeproblem på arbetsplatsen och förbättra företagets resultat och arbetsmiljö.

Det har ofta gått väldigt långt innan beroendeproblemen blir synliga på arbetsplatsen. Därav är det av vikt att personalchefer/ ledare lär sig se signaler och agera på dessa i ett tidigt skede.

Nedan följer några av vinsterna med att aktivt arbeta med att identifiera och hantera alkohol- och drogproblem

  1. Produktivitet och prestation: Alkohol- och drogproblem har ofta en negativ inverkan på en persons prestation och produktivitet på arbetsplatsen. Även personer runt omkring, kollegor och chefer, kan påverkas negativt runt en aktiv beroende. Genom att erbjuda stöd och rehabilitering kan arbetsgivare hjälpa anställda att återfå sin fulla arbetskapacitet och därmed bidra till företagets framgång.
  1. Arbetsmiljö och säkerhet: Alkohol- och drogmissbruk kan leda till olyckor och farliga situationer på arbetsplatsen. Att rehabilitera anställda med beroendeproblem kan minska riskerna och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla.
  1. Kostnadseffektivitet: Att rehabilitera anställda med alkohol- och drogproblem är mer kostnadseffektivt än att ersätta/ förlora arbetskraft. Genom att lära sig identifiera beroendesjukdomen i ett tidigare skede minskar även kostnaden för sjukskrivningar och missriktade rehabiliteringsinsatser för skendiagnoser, t.ex. stress, utmattning, smärta etc. 

  1. Företagskultur och moral: Att visa att man bryr sig om sina anställda och erbjuder stöd för deras välmående kan stärka företagets kultur och moral. Det kan skapa en atmosfär av förtroende och samarbete på arbetsplatsen.

Fri rådgivning kring våra tjänster. Ring 0911- 659 45/ 070-837 39 43