Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder

På Alfagruppen fokuserar vi inte bara på missbruk och beroende. För oss är det lika viktigt med alla aspekter av psykisk hälsa. Det kan till exempel handla om hantering av stress, ångest, depressioner och relationssvårigheter.

Vår behandling bygger på evidensbaserade metoder, många års erfarenhet samt stort engagemang och hjärta. Vi tror på att behandla hela individen och tar hänsyn till såväl fysiska, mentala, känslomässiga och sociala aspekter av tillfrisknande.

Vi har även kvinnobehandling med utgångspunkt i kvinnors specifika frågor och problemställningar. Här får kvinnor möjlighet att träffa andra kvinnor med samma erfarenheter som de, där samtal, trygghet och samvaro är centralt.

All vår behandling har sin grund i den klassiska 12-stegsmetoden. Denna metod fokuserar på att arbeta strukturerat, stegvis mot personlig utveckling, insikt och återhämtning. Med stöd av 12-stegsmetoden har många klienter lyckats övervinna sina beroendeproblem och skapa en meningsfull förändring i sitt liv.

Vad ingår i Alfagruppens behandling?

  • Tillgång till ett rehabiliteringsteam av erfarna specialister inom beroendevården; läkare, terapeuter, sjuksköterska, psykiatriker, psykoterapeut och psykolog.
  • Enskilda samtal med psykoterapeut/ psykolog som komplement till beroendebehandlingen, med fokus på t.ex. trauma, sorg, självkänsla.
  • Behandling i mindre grupper med max 9 klienter.
  • Individuell behandlingsplan som utfärdas efter individens förutsättningar med ett nära stöd och handledning av personal.
  • Strategisk och strukturerad behandling med metoder som KBT, MI, CRA och 12-stegsprogrammets principer.

Fri rådgivning kring våra tjänster. Ring 0911- 659 45/ 070-837 39 43