Utbildning

Utbildning

Målet med alla utbildningar är att skapa en rörelse, d.v.s. att bidra till en beteendeförändring. Utbildningarna ska ge tydlighet, trygghet och motivation som gör att deltagarna agerar och tar tag i dessa problem tidigare och på ett bra sätt.

Detta kan du förvänta dig av alla våra utbildningar

  • Lättsam och begriplig retorik anpassad efter målgruppen
  • Interaktiva övningar för motivation och delaktighet
  • Fakta och aktuell forskning
  • Exempel som relaterar till målgruppen, den aktuella verksamheten och kulturen på arbetsplatsen.

Våra utbildningar

Vi har utbildningar kring alkoholberoende, substansberoende, medberoende och spelberoende. Vi erbjuder utbildningar riktade till ledningsgrupper, HR, chefer och medarbetare.

  • Mot ledningsgrupper lägger vi särskilt fokus vid kopplingen mellan alkohol- & drogberoende, spelproblematik och medberoende och de dolda kostnader, risker och produktionsbortfall som dessa problem på kort och lång sikt skapar.
  • Mot HR-organisationen ger vi ett helhetsperspektiv som rustar HR för att driva frågan internt och stötta chefsorganisationen.
  • Mot chefer fokuserar vi på chefens ansvar, signaler och hur man ska agera i praktiken om man känner oro för en medarbetare.
  • Mot medarbetare fokuserar vi på medarbetarens ansvar och vad man ska göra om man känner oro för sig själv eller en kollega.

Våra utbildningar ger trygghet, tydlighet och motivation. Genom att öka kunskapen i en organisation kan vi förebygga ekonomiska risker, skada på varumärke och inte minst det mänskliga lidandet beroendet innebär för såväl individ, kollegor och chefer.

Fri rådgivning kring våra tjänster. Ring 0911- 659 45/ 070-837 39 43