Minnesotamodellen

Vi bedriver behandling enligt Minnesotamodellen med inslag av kognitiv beteendeterapi samt strategier där anhöriga är djupt engagerade i behandlingen.

Grundbehandling

Grundbehandlingens syfte är att vägleda patienten till en intellektuell, känslomässig insikt och villighet till förändring.

Kvinnobehandling

Separata kvinnogrupper är en självklarhet och erbjuder kvinnor en behandling på kvinnors villkor.

Medberoendebehandling

Alfagruppen erbjuder en internatbehandling för medberoende där målet är att personen ska få en bättre livskvalitet.

Förlängd behandling

Förlängd behandling kan för många vara livsavgörande eftersom en längre tid av nykterhet/drogfrihet i hög grad påverkar de val man gör senare i livet.

Fördjupningsvecka

Alfagruppen erbjuder en fördjupningsvecka som ett komplement till den ordinarie primärbehandlingen, där du som beroende har möjligheten att fördjupa dina kunskaper och förstärka din motivation att leva nykter och drogfri.

Öppenvård

Individuell behandling för alkohol- eller drogmissbruk. Tillsammans med patienten arbetar vi för att uppnå en livsstilsförändring samt stödja och befästa denna.

Kriminalitetsprogrammet

Alfagruppen anordnar vid behov kriminalitetsveckor. Vårt kriminalitetsprogram baserar sig på Gunnar Bergströms program ”Kriminalitet som livsstil”.